Företagets publika namn: Utomhus-aktiviteter
Företagets bolagsnamn: Aquid AB

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

De personuppgifter som du lämnar till Wahlbergsgatan 2, 416 72, Göteborg hanteras säkert och med diskretion. Vi ser till att dina personuppgifter lagras säkert och hanteras på ett säkert och juridiskt sätt.

TREDJE PARTER

1. Dina personuppgifter kommer inte lämnas ut till obehöriga parter. Vi kommer dock att behöva dela dina personuppgifter inom Aquid AB eller till tredje part. Denna överföring är en tvingande del av köpeavtalet med Aquid AB och kan inte väljas bort. Dina personuppgifter kommer delas med följande:

a. Google Search Console. Dina uppgifter kommer att lagras på deras servrar som endast är tillgängliga via säkra, krypterade anslutningar.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER

6. Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi skall kunna leverera den produkt som efterfrågats och stå för garantin, samt för att kunna fullgöra den administration som krävs kring detta. I vissa fall är det även nödvändigt att spara personuppgifterna för att vi skall kunna uppfylla en rättslig förpliktelse.

DINA RÄTTIGHETER

7. Du har enligt den allmänna dataskyddsförordningen rätt att begära information om hur dina personuppgifter behandlas utan kostnad. Detta kan begäras via e-post emil@aquid.se eller till adressen Wahlbergsgatan 2, 416 72, Göteborg.

8. Om du anser att någon uppgift om dig är felaktig eller missvisande, kan du vända dig till vår kundservice för att begära ändring via e-post emil@aquid.se

9. Om du anser att vi behandlar uppgifter om dig i strid med den allmänna dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till svenska Datainspektionen.